TÄRKEÄT NUMEROT LOUKKAANTUMISTAPAUKSISSA

  1.    VAKAVAT LOUKKAANTUMISET

    (pää, selkäranka, murtumat jne.)      

     112

2.    LIEVÄT LOUKKAANTUMISET (nyrjähdykset, venähdykset, rasitusvammat) TAI JOS KYSYTTÄVÄÄ HARJOITUKSISTA, KUNTOUTUKSESTA TAI VAMMOJEN HOIDOSTA  

Mehiläinen

Dextra

Orto-Lääkärit

Jne.

        

LOUKKAANTUMISEN SATTUESSA

Hyvä ensihoito/ensiapu on vamman paranemisen ja kuntoutumisen perusta! Ensihoito tarkoittaa 4:n K:n hoitoa:

  • Kompressio eli puristus – ei liian kireälle.
  • Kylmä – ei suoraa iholle à paleltumavaara!
  • Kohoasento – turvotus laskee.
  • Kevennys – ei turhaa rasitusta.                        

Ensimmäiset 12 tuntia loukkaantumisen jälkeen kylmähoito annetaan loukkaantuneelle alueelle n. 15 minuuttia kerrallaan 2-3 tunnin välein.  Kylmähoitojen välillä alueen ympärillä on oltava puristava eli komprimoiva side.

12-24 tuntia loukkaantumisesta kylmähoito annetaan 3-5 tunnin välein.

Jos 48 tunnin eli 2 vuorokauden kuluessa vamma ei ole selvästi parempi = lähes oireeton, on hyvä hakeutua lääkärin tai fysioterapeutin vastaanotolle!

Oireita vakavammasta vammasta = rikkoutuneesta kudoksesta!

  • selvä turvotus
  • leposärky
  • mustelma
  • rasituksessa lisääntyvä kipu.

Jos edellä mainitut oireet lisääntyvät, on syytä hakeutua lääkärin/ fysioterapeutin vastaanotolle ennen em. aikarajoja!

 

RASITUSVAMMAT

Usein pelaaja saattaa kärsiä kasvun mukanaan tuomista ns. kasvukivuista, joiden taustalla ei välttämättä ole varsinaista tapaturmaa tai loukkaantumista.

Nämä kasvukivut ja/tai ns. rasitusvammat ovat usein täysin normaaleja pituuskasvuun liittyviä oireita, ja niitä voi olla ajoittain hyvinkin vaikea tunnistaa.

Näille kasvukivuille on tyypillistä, että lepo auttaa vähäksi aikaa, mutta rasitusta lisättäessä vaivat alkavat uudestaan.                            

Kasvuun liittyvissä rasitusvammoissa olisi erittäin tärkeää, että pelaaja hakeutuisi tarpeeksi ajoissa lääkärin/ fysioterapeutin vastaanotolle. Näin vaiva/ ongelma pystytään tunnistamaan nopeasti ja hoitamaan asianmukaisesti.

Pitkittyneenä vaiva pahenee ja aiheuttaa mahdollisesti ns. toissijaisia eli sekundäärisiä vaivoja (= toisten rakenteiden kipeytymistä).