Joukkueen pelisäännöt

PELISÄÄNNÖT HJKC2

1.   PELAAJIEN HUOMIOIMINEN JOUKKUEEN TOIMINNASSA

 • Jokainen pelaaja on tärkeä

 2.   SUHTAUTUMINEN MUIHIN HARRASTUKSIIN

 • Kannustamme lapsia harrastamaan monipuolisesti

 3.   JOUKKUEEN TOIMINNAN ILMAPIIRI

 • Joukkueen johto ja valmentajat kohtelevat kaikkia tasapuolisesti
 • Joukkueen johto ja valmentajat ovat motivoituneita kehittämään itseään, yksilöitä ja joukkueen toimintaa.
 • Johdolle ja valmentajille annetaan työrauha. Epäkohdat käydään läpi joukkueen johtajan kanssa, ei selän takana arvostellen. Tarvittaessa järjestetään vanhempain kokous epäkohtien läpikäymiseksi ja ratkaisemiseksi.
 • Pelikavereita tai joukkueen toimitsijoita ei arvostella lasten kuullen
 • Pelaajia kannustetaan kaikkina, myös tappion hetkinä.

Nuorten vanhemmille:

Välitä lapsesta, aseta rajat.
Anna lapsen yrittää ja oppia, myös erehtyä ja epäonnistua.
Noudata yhteisesti sovittuja pelisääntöjä.
Hyväksy lapsi tuloksista riippumatta.
Elä mukana, näytä esimerkkiä.
Malta mielesi, anna valmentajan valmentaa ja tuomarin tuomita.
Puhu positiivisesti, kehu lasta.
Innosta ja kannusta.
Kannustaminen ja kehuminen on sallittua myös joukkueen muille pelaajille.

4. TURNAUKSET

 • Turnausmaksut jaetaan joukkueen kesken tasan.
 • Toimitsijoille kustannetaan turnaukseen ruokaliput, mutta ei alennuksia turnausmaksuihin.

5.   POISSAOLOSTA ILMOITTAMINEN

 • Poissaoloista ilmoitetaan aina valmentajalle.

6.   HARJOITUKSIIN JA PELEIHIN SAAPUMINEN

 • Harjoituksiin ja peleihin saavutaan ajoissa.

 7. KUUKAUSIMAKSU + TALKOOT + SPONSORISOPIMUKSET

 • Kuukausimaksun eräpäivä on kuukauden 5.pvä
 • Seuraa vaihtavat pelaajat maksavat itse mahdollisen siirtomaksun.
 • Seuraa vaihtavan pelaajan maksetut kuukausimaksut, hankitut sponsorituet ja muut  joukkueen tilille maksetut maksut jäävät joukkueelle.
 • Pelaajan erotessa joukkueesta kesken kauden: kuukausimaksun maksuvelvollisuus päättyy sen kuukauden loppuun kun erosta ilmoitettu tai pelaaja osallistunut viimeksi harjoituksiin. Riippuen siitä kumpi myöhäisempi. Kausimaksua ei palauteta ollenkaan.
 • Jos pelaaja joutuu olemaan pidempään poissa harjoituksista tai peleistä (esim. loukkaantuminen tai sairastuminen) voidaan siitä saada alennuksia/vapautus kuukausimaksuihin sopimalla asiasta joukkueenjohtajan kanssa.  ( minimi =>1 kk poissaolo, lääkärintodistus )
 • Kuukausimaksu koskee jokaista pelaajaa, joka seurassa pelaa, ja pelaajan vanhempien on huolehdittava maksujen maksusta eräpäivään mennessä (kuukauden 5.pv). Mikäli pelaajalla on maksamatta kahden kuukauden toimintamaksut, tulee joukkueenjohtajan evätä ko. pelaajan osallistumisen joukkueen toimintaan kunnes velka joukkueelle on kokonaisuudessaan maksettu.
 • Jos pelaajalla on maksuja rästissä ja perheellä on juuri sillä hetkellä taloudellisesti "tiukka paikka" voi rahastonhoitajan/joukkueenjohtajan kanssa neuvotella maksuaikataulusta.
 • Uudet pelaajat:  Kaikki halukkaat otetaan joukkueeseen mukaan.

8. ONGELMIEN RATKAISEMINEN

 • Mahdolliset ongelmat pyritään ratkaisemaan vanhempien  ja toimihenkilöiden välisissä keskusteluissa tai vanhempainkokouksessa. Jos epäselvyyksiä tai erimielisyyksiä ei pystytä ratkaisemaan joukkueen sisällä ne ratkaisee viime kädessä seuran ongelmanratkaisuelin, johon kuuluvat seuran puheenjohtaja, valmennuspäällikkö, valmentajien, joukkueenjohtajien ja vanhempien edustaja, yksi kustakin ryhmästä.

 9.   TOIMITSIJATEHTÄVÄT

 • Joukkueen johtaja tekee tehtävälistat.
 • Jos listaan merkitty henkilö on estynyt hoitamaan tehtävää, on hän velvollinen hankkimaan itselleen sijaisen.

 10. JOUKKUEEN PANKKITILIN KÄYTTÖOIKEUS

 •  Joukkueen pankkitilin käyttöoikeus on joukkueenjohtajalla  ja  rahastonhoitajalla

 11. JOUKKUEEN VARAT JA OMAISUUS

 • Joukkueen toiminta rahoitetaan pääosiltaan kuukausimaksulla, jotka hyväksytään vanhempainkokouksessa ennen kauden alkua. Päätökseen riittää yksinkertainen äänten enemmistö.
 • Joukkue pyrkii hankkimaan lisärahoitusta toimintaansa varten talkootöillä ja mainostuloilla.

 12. TIEDOTTAMINEN

 •  Tiedotus tapahtuu joukkueen nettisivujen ja sähköpostin välityksellä

 13. MUUTA

 • Lisäksi sovittiin, että kaikki pelaajat käyvät suihkussa harjoituksien ja pelien jälkeen.
 • Syntymäpäiviä voi juhlistaa halutessaan tuomalla makeisia joukkuekavereille tarjottavaksi harjoittelun jälkeen. Samalla on tarjottava myös xylitol-purkkaa.